ค้นหา ตารางเดินรถ
(เส้นทางเดินรถที่เปิดให้บริการ)

ตรวจสอบสถานะการส่งของ Ex.TH12345ABC
Paris

หัวข้อข่าวสาร

นครชัยแอร์ เพิ่มเที่ยวรอบค่ำ กรุงเทพฯ - อ.เขมราฐ เริ่ม 25 ม.ค. 61 นี้ เป็นต้นไป สืบเนื่องจากการเปิดให้บริการเดินรถเส้นทาง กรุงเทพฯ - อ.เขมราฐ ของนครชัยแอร์ เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 60 ที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับจากลูกค้าผู้ใช้บริการเป็นอย่างดี นครชัยแอร์ จึงเพิ่มรอบการให้บริการอีก 1 รอบ โดย...k

หัวข้อข่าวสาร

นครชัยแอร์ เพิ่มเที่ยวรอบค่ำ กรุงเทพฯ - อ.เขมราฐ เริ่ม 25 ม.ค. 61 นี้ เป็นต้นไป สืบเนื่องจากการเปิดให้บริการเดินรถเส้นทาง กรุงเทพฯ - อ.เขมราฐ ของนครชัยแอร์ เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 60 ที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับจากลูกค้าผู้ใช้บริการเป็นอย่างดี นครชัยแอร์ จึงเพิ่มรอบการให้บริการอีก 1 รอบ โดย...k

Paris
Paris

หัวข้อข่าวสาร

นครชัยแอร์ เพิ่มเที่ยวรอบค่ำ กรุงเทพฯ - อ.เขมราฐ เริ่ม 25 ม.ค. 61 นี้ เป็นต้นไป สืบเนื่องจากการเปิดให้บริการเดินรถเส้นทาง กรุงเทพฯ - อ.เขมราฐ ของนครชัยแอร์ เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 60 ที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับจากลูกค้าผู้ใช้บริการเป็นอย่างดี นครชัยแอร์ จึงเพิ่มรอบการให้บริการอีก 1 รอบ โดย...k

หัวข้อข่าวสาร

นครชัยแอร์ เพิ่มเที่ยวรอบค่ำ กรุงเทพฯ - อ.เขมราฐ เริ่ม 25 ม.ค. 61 นี้ เป็นต้นไป สืบเนื่องจากการเปิดให้บริการเดินรถเส้นทาง กรุงเทพฯ - อ.เขมราฐ ของนครชัยแอร์ เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 60 ที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับจากลูกค้าผู้ใช้บริการเป็นอย่างดี นครชัยแอร์ จึงเพิ่มรอบการให้บริการอีก 1 รอบ โดย...k

ParisGold Van VIP

Gold Van VIP

รายละเอียดรถตู้
จำนวนที่นั่ง : 15

VIP Formula

VIP Formula

คนขับ satawa
จำนวนที่นั่ง : 13

แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการโดยสาร

ติดต่อบริษัทได้จากช่องทางดังนี้ ทางเราจะติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง

ประเทศไทย, TH

02-394-4611

carvan_support@van.com